Privacy Policy

PRIVACYBELEID BEEREPOOTTECHNIEK.NLBeerepoot Techniek geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor het verbeteren van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Beerepoot Techniek. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01-01-2021, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande voorwaarde versies. Dit privacy beleid beschrijft welke gegevens over u en door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij de gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Over de gegevens verklaring

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken , waar wij deze ( laten ) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

Mijn webwinkel

Onze webwinkel is ontwikkeld met de soft software van Opencart en dge. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt worden met deze partijen gedeeld. Dge heeft toegang tot uw gegevens om ons technisch ondersteuning te bieden. Zij zullen de gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Dge is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Dge maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoons gegevens verzameld en/of opgeslagen.

 

Webhosting

Beerepoot

Wij nemen webhosting- en email diensten af van Grizzly . Deze partij verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Grizzly is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

Nieuwsbrieven en berichten

Onze website maakt gebruik van Intermix, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Opencart en Dge. Deze zullen uw namen en e-mailadressen nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de “unscribe”link . Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Uw persoonsgegevens worden door Intermix beveiligd opgeslagen. Deze partij maakt gebruik van cookies en ander internet technologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Beerepoot Techniek behoudt zich  het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

 

E-mail

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Infracom. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Infracom heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mail verkeer vertrouwelijk.

 

 

 

 

Betaling

Voor het afhandelen van de betalingen in onze webshop maken wij gebruik van het platform van Sisow. Deze verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals bankrekening- en of cr3editcardnummer.Sisow heeft passende technische en organisatorische maatregelingen om uw persoonsgegevens te beschermen. Sisow behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren. Sisow deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Sisow’s dienstverlening waardoor zij derde inschakelen. Sisow bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen   

Wij verzamelen revieuws via het platform google .

 

Bezorging

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van onze eigen bezorgdienst ( straal van 15 km) en diensten van PostNL voor het uitvoeren van leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat wij uw naam en adres en woonplaatsgegevens met PostNl delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen te behoeve van het uitvoeren van de bezorging.

 

Administratie

Voor het behouden van onze administratie en boekhouden maken wij gebruik van diensten van DGE. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. DGE is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. DGE gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.